top of page

O Osobie, którą jesteś odnoszące się

Proszę opowiedzieć nam trochę o swoim kliencie. Pomoże nam to zrozumieć, jakiej usługi rzecznictwa potrzebujesz

Mój klient może poinstruować Adwokata i zrozumieć jego pobyt w ośrodku detencyjnym lub nieformalny status w szpitalu

Mojemu Klientowi brakuje zdolności do pouczania, wspierania i/lub zrozumienia swojego pobytu w szpitalu.

bottom of page