top of page

Poleć klienta w Surrey

W Surrey Matrix zapewnia:

  • Niezależne, nieprzeszkolone wsparcie w zakresie zdrowia psychicznego (IMHA)

  • Poparcie dla ustawy o opiece nieinstruowanej

  • Niezależne rzecznictwo dotyczące zdolności umysłowych (IMCA)

  • Przedstawiciele odpowiednich osób (DoLS)

 
Adwokat nieinstruktażowy przeznaczony jest dla klientów, którzy – z różnych powodów – nie są w stanie samodzielnie poinstruować adwokata, ale mimo to mają prawo do tego, aby ich poglądy były reprezentowane przy podejmowaniu decyzji dotyczących ich opieki i dostępu do usług. Jeśli profesjonaliści zaangażowani w te procesy uznają, że klientowi brakuje zdolności do podejmowania decyzji, mogą zwrócić się do usługi, która nie jest poinstruowana.
 
 
 
 
 
 
Aby skierować do niezainstruowanych służb w Surrey, skorzystaj z poniższych formularzy.
Możesz wysłać e-mail z pytaniem dotyczącym skierowań doreferral@matrixsdt.com
 

Należy pamiętać, że zgodnie z przepisami RODO obowiązkiem osoby polecającej jest zapewnienie bezpiecznego przechowywania i przesyłania danych osobowych. Matrix korzysta z usługi Egress, ale dostępne są również inne bezpieczne serwery.

bottom of page