top of page

O sobie

Proszę opowiedzieć nam trochę o swoim zawodzie. Pomoże nam to zrozumieć, jakiej usługi rzecznictwa potrzebujesz

Jestem pracownikiem socjalnym pracującym w imieniu lokalnego Organ właściwy, CHC lub inny organ finansujący

Pracuję dla Organu Nadzorczego 
(Zespół DOLS)

bottom of page