top of page

To jest tytuł 01

To jest tekst zastępczy. Aby zmienić tę treść, kliknij dwukrotnie element i kliknij Zmień treść.

To jest tytuł 01

To jest tekst zastępczy. Aby zmienić tę treść, kliknij dwukrotnie element i kliknij Zmień treść. Chcesz przeglądać wszystkie swoje kolekcje i zarządzać nimi? Kliknij przycisk Menedżer treści w panelu Dodaj po lewej stronie. Tutaj możesz wprowadzać zmiany w treści, dodawać nowe pola, tworzyć strony dynamiczne i nie tylko. Możesz stworzyć dowolną liczbę kolekcji.

Twoja kolekcja jest już skonfigurowana z polami i treścią. Dodaj własną treść lub zaimportuj zawartość z pliku CSV. Dodaj pola dla dowolnego rodzaju treści, które chcesz wyświetlić, na przykład tekstu sformatowanego, obrazów, filmów i innych. Możesz także zbierać i przechowywać informacje od osób odwiedzających Twoją witrynę, korzystając z elementów wejściowych, takich jak niestandardowe formularze i pola.

Pamiętaj, aby kliknąć opcję Synchronizuj po wprowadzeniu zmian w kolekcji, aby odwiedzający mogli zobaczyć Twoją najnowszą zawartość w Twojej działającej witrynie. Wyświetl podgląd swojej witryny, aby sprawdzić, czy wszystkie elementy wyświetlają treść z odpowiednich pól kolekcji.

bottom of page