top of page

O sobie

Proszę opowiedzieć nam trochę o swoim zawodzie. Pomoże nam to zrozumieć, jakiej usługi rzecznictwa potrzebujesz

Jestem pracownikiem socjalnym lub przedstawicielem Opieki Społecznej dla dorosłych, organu nadzorczego lub organu finansującego. 

Jestem pracownikiem służby zdrowia, np. lekarzem, klinicystą, pielęgniarką, dentystą itp

bottom of page