top of page

O Osobie, którą jesteś odnoszące się

Proszę opowiedzieć nam trochę o swoim kliencie. Pomoże nam to zrozumieć, jakiej usługi rzecznictwa potrzebujesz

Mój klient jest przetrzymywany na podstawie ustawy o zdrowiu psychicznym lub jest nieformalnym pacjentem w szpitalu i wymaga wsparcia rzecznika

Mój Klient wymaga leczenia i nie ma na to zgody.

bottom of page